'

'

Êíîïêà îòïðàâèòü íà ïå÷àòü
9 2018 09:52 -
’ oeo a a a eoi 6-o aea iiea ooo I eiii oai aooeo o oi eaoo ae. eei oa e-a aoo.
 
aa aooi, oa i aao ai – 16 .
 
a aooi oi eiii oai oioa o aoo a ooa eaoo ae ’ i :
 
aooeo ooo -68 aaaa – I – oe – oi – /-07/ i aaa oo Ii i i aai oo Ii;
 
aa ooa -25-27 o i – I i eee ooo -67 eii-i-- oo a-oaa-Ii;
 
ao ooo -25-24 oa-I- i oo o oo Ii i i oo ooo -07 o Ii.
 
“ao a 6:30 i o ooa -02 ii-i-ai, -67 eii-i--, -07 --aia oo aa… ioa ai oooo aoei ioii oeeai ooi a”, – oa aooi.
 
o a iia ia i ae aaa, o “ ’ aa oi, i ia eiii oai, I ao, ao oi oi aii 30 ioei”.
 
“ai a aoo, io ioia oaio a o’ eeeo o. oe o oi oooi aai eea a ii aao oi, eei aai o ooi o eaai aee. ao ai a oio ooi”, – oa ae.
 
i i oo o eoia, ao a 7:30 oo eaai aee o ooo ae o a Io aoi eiio oai. “o eaai aeo aoao. Eaoao o 10 . oi”, – aaa eoi.
 
 
:
- 0

. !

- - - - -
, , .
© 2018